Background shape

مسابقات هفتگی

قوانین:
جوایز:
این محاسبات فقط مثالی از به حد نصاب رسیدن مسابقات می باشد.و این مبلغ دقیق هزینه ورودی ها نمی باشد.
مجموعه پرداختی های ممکن :
160000
حمایت های مالی :
0
جایزه: 160000 تومان

جوایز مسابقات بر اساس جمع ورودی ها + جایزه ای که اسپانسر مسابقات اضافه کرده است بین تمامی شرکت کنندگان تقسیم می شود.
نحوه ی محاسبه:
10% از جوایز مسابقات برای تامین هزینه های تیم بیتگیمر می باشد
90% دیگر بین بقیه بازیکن ها تقسیم می شود.
تیم اول :70% > 112000 تومان
تیم دوم : 20% > 32000 تومان
دریافت جوایز:
این محاسبات فقط مثالی از به حد نصاب رسیدن مسابقات می باشد.و این مبلغ دقیق هزینه ورودی ها نمی باشد. جوایز شما به اعتبار درون سایت شما اضافه می شود و شما می توانید با اضافه کردن کارت خود به سایت ما درخواست واریز دهید یا این که از سایت بیت گیمر خرید کنید.حمایت کنندگانبرای حمایت از تورنمنت از طریق راه های ارتباطی با ما در ارتباط باشیداولین حامی این تورنمنت باشید و از تیم مورد علاقه خودتون حمایت کنید