Background shape

armor3dninja

5%

این تصویر پویا بوده و با تغییر در اکانت شما این تصویر نیز تغییر می کند
شما می توایند لینک این تصویر را در امضا هر سایت یا نرم افزاری قرار دهید و این تصویر نمایش داده می شود
https://bitgamer.ir/card/dota2.php?id=220
rank 1
kills:
35001
 
Death:
30834
 
Assists:
51246
 
Gold per min:
1850882
 
Xp per min:
2112629
 
Lasthit:
649707
 
Denis:
25284
 
Level:
81164
 
MMR:
2671
 
Game:
4011
Win:
2166
بروزرسانی