Background shape

armor3dninja

5%

این تصویر پویا بوده و با تغییر در اکانت شما این تصویر نیز تغییر می کند
شما می توایند لینک این تصویر را در امضا هر سایت یا نرم افزاری قرار دهید و این تصویر نمایش داده می شود
https://bitgamer.ir/card/dota2.php?id=220
rank 1
kills:
35474
 
Death:
31329
 
Assists:
51977
 
Gold per min:
1881557
 
Xp per min:
2152339
 
Lasthit:
662902
 
Denis:
25990
 
Level:
82546
 
MMR:
2757
 
Game:
4077
Win:
2199
بروزرسانی