Background shape

vertigo

0%

این تصویر پویا بوده و با تغییر در اکانت شما این تصویر نیز تغییر می کند
شما می توایند لینک این تصویر را در امضا هر سایت یا نرم افزاری قرار دهید و این تصویر نمایش داده می شود
https://bitgamer.ir/card/dota2.php?id=209
kills:
4899
 
Death:
4652
 
Assists:
9167
 
Gold per min:
275208
 
Xp per min:
374717
 
Lasthit:
106059
 
Denis:
5471
 
Level:
14118
 
MMR:
2496
 
Game:
654
Win:
331
بروزرسانی