Background shape

vertigo

0%

این تصویر پویا بوده و با تغییر در اکانت شما این تصویر نیز تغییر می کند
شما می توایند لینک این تصویر را در امضا هر سایت یا نرم افزاری قرار دهید و این تصویر نمایش داده می شود
https://bitgamer.ir/card/dota2.php?id=209
kills:
5369
 
Death:
5195
 
Assists:
10146
 
Gold per min:
301608
 
Xp per min:
411685
 
Lasthit:
116867
 
Denis:
6032
 
Level:
15587
 
MMR:
2654
 
Game:
724
Win:
365
بروزرسانی