قصد ما چیه؟.


ما برای بهتر شدن جامعه گیمینگ خود تلاش می کنیم تا گیمر های ایرانی در کنار دیگر گیمر های بزرگ جهان قرار بگیرندو به بهترین ها که لیاقتش رو دارن برسن.

وظیفه ما!


ایجاد محیطی جذاب و کارآمد برای تمام گیمر های ایرانی

ارزش های ما


بیاید ارزش های خودمان را به دیگران اثبات کنیم